the header image

Privacyverklaring

Stichting Zwembad De Kuil

Stichting Zwembad De Kuil respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Jouw persoonlijke gegevens

We stellen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming ter beschikking aan derden. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om jouw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwd. Door ons een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

www.dekuilprinsenbeek.nl maakt geen gebruik van cookies, anders dan noodzakelijk voor het correct laten werken van ons reserveringssysteem. Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals de URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van je bezoek.

Jouw informatie

Omdat we vertrouwelijke gegevens verwerken vinden we dat we een voorbeeld moeten zijn als het aankomt op privacy. Je privacy is onschendbaar voor ons. Dit dragen wij uit door alle persoonlijke informatie die je met ons deelt, via formulieren op de website, de webchat, telefonisch of anderszins vertrouwelijk te behandelden en nooit met derden te delen voor commerciële doeleinden.

We verzamelen de volgende informatie:

Naam

Adresgegevens

E-mailadres

Telefoonnummer

Je bestellingen

Wat doen we met deze data?

Deze data verzamelen we om je reserveringen goed te kunnen verwerken. In het kader van de Covid-19 pandemie kan het zijn, dat we deze gegevens op nadrukkelijk verzoek vrijgeven i het kader van contactonderzoek door het RIVM.

Als je cookies wilt uitschakelen, kan je dit doen via je eigen browser.

Heb je suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar .