the header image

Huisregels Zwembad De Kuil

Aansprakelijkheid

 • De exploitant is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van het zwembad en/of de faciliteiten, worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit reparatie en/of vervanging.


Algemene gedragsregels

Alle bezoekers die zich niet aan onderstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave van redenen, namens het management, de toegang tot het complex worden ontzegd.

 • Bezoekers mogen zich niet hinderlijk gedragen ten opzichte van andere bezoekers.
 • Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden, misbruik van de nooduitgang wordt bestraft.
 • Het is niet toegestaan te roken, drugs of overmatig alcohol te gebruiken in/op het gehele complex.
 • Huisdieren zijn in/op het complex niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn een blindengeleidehond c.q. zorghond. De toelating van een blindengeleidehond of zorghond dient te worden gemeld bij de kiosk.
 • Het gebruik van geluidsapparatuur (zoals radio’s, MP3 spelers) is alleen toegestaan met gebruik van koptelefoon en mogen voor de overige bezoekers geen overlast bezorgen.
 • Het is niet toegestaan breekbare voorwerpen (zoals glaswerk, flessen etc.) mee te nemen.
 • Gevonden voorwerpen dienen altijd bij de kiosk te worden ingeleverd.

Zwembadregels

 • Het is niet toegestaan dat personen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, in de diepe bassins zwemmen, zulks ter beoordeling van de toezichthouders.
 • Kinderen die niet kunnen zwemmen (geen zwemdiploma), mogen het zwembad alleen betreden onder begeleiding van een volwassene die de zwemkunst volledig machtig is. Het is verplicht, dat ondanks de begeleiding, het kind zwembandjes/vleugeltjes draagt.
 • Het is niet toegestaan het zwemwater met andere kleding dan zwemkleding te betreden.
 • De exploitant houdt zich het recht voor, zelf meegenomen spelmateriaal te weigeren.
 • Het is niet toegestaan te werpen met harde voorwerpen, zoals een frisbee, een tennisbal, etc.
 • Duiken in water dat ondieper is dan 1.40 meter is niet toegestaan.

Bij het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

Alle aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen strikt te worden opgevolgd.