the header image

Bestrijding Blauwalgen in Zwemplas de Kuil

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Breda gaan samen de blauwalgen bestrijden in zwemplas De Kuil in Prinsenbeek. Zij doen dit in nauw overleg met de beheerder van de zwemplas, stichting De Kuil. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 8 – 19 mei 2017.
Blauwalgen komen van nature voor in het water, maar geven overlast als ze in grote hoeveelheden aanwezig zijn. Blauwalgen maken het water troebel en ze kunnen giftige stoffen afscheiden die schadelijk zijn voor mens en dier. Ook kan stankoverlast en vissterfte ontstaan. De belangrijkste oorzaak van blauwalgenoverlast is een grote hoeveelheid meststoffen in het water.
In 2009 heeft het waterschap een vernieuwende aanpak toegepast om de destijds bijna jaarlijks terugkerende overlast door blauwalgen in de Kuil terug te dringen. Deze behandeling heeft jarenlang tot een sterke verbetering van de waterkwaliteit geleid en de hoeveelheid blauwalgen was sterk verminderd.
Vanaf 2015 werd een langzame verslechtering van de waterkwaliteit geconstateerd met toenemende hoeveelheden meststoffen in het water. Daardoor namen de blauwalgen weer toe en deze winter en voorjaar kleurde de zwemplas paars door een blauwalg die ook wel Bourgondisch bloed wordt genoemd. Om voor de toekomst de (zwem)waterkwaliteit goed te houden , wordt in mei een onderhoudsbehandeling uitgevoerd. De behandeling is vergelijkbaar met de behandeling die in 2009 is uitgevoerd. Vanaf een rondvarend platform wordt klei toegediend om de aanwezige meststoffen onschadelijk te maken. Aanvankelijk wordt het water hier erg troebel van. Om het water te laten opklaren wordt een heldere vloeistof, met daarin een vlokmiddel, toegediend. Nadat het water is opgeklaard, is het weer geschikt om in te zwemmen.
Mocht u nog vragen hebben over deze activiteiten dan kunt u contact opnemen met Louis Vriens, omgevingsmanager van het waterschap tel: 076 5641076 email: